Vertaling AMDG brief

 

Mijnheer,

 

Daar ik sinds lang uw karakter van goed mens ken, veroorloof ik mij u te

verzoeken mij te willen helpen bij de overbrenging van een bundeltje

familiedocumenten en brieven, waarvan de eer van een familie, waarvoor u

veel achting hebt, afhangt. De dienst die ik u vraag, is niet moeilijk

uit te voeren. Het gaat er alleen om bij de eerw. Heer pastoor van de

St.Laurentiuskerk, Markgravelei 95 te Antwerpen, een klein pakje af te

halen en het te overhandigen, zonder u bekend te maken, aan de pastoor

van de Finistère-kerk in Brussel. In Antwerpen zal niemand uw adres

vragen en het zal volstaan dat u bijgaande briefomslag aanbiedt. U dient

dus eenvoudig als 'vrijgeleide' bij de overbrenging. In de overtuiging

dat u deze hulp niet zult weigeren aan een familie in nood, veroorloof ik

mij hierbij de som van tweehonderd frank te voegen voor het dekken van de

onkosten.

Na het beëindigen van deze belangrijke zaak, zal ik u een geschenk laten

geworden dat u aangenaam zal herinneren aan uw christelijke tussenkomst.

Gelieve te aanvaarden, mijnheer, mijn gevoelens van hoogachting.

A.M.D.G.

 
     
     
     
     
   
 
ErDaSys (c) 2004