Vertaling vierde brief

 

Monseigneur,

Overeenkomstig ons akkoord en onze voorgaande instructies verzoeken

wij u het pakje dat onze vergoeding bevat persoonlijk aan de heer

pastoor Meulepas, Sint-Laurentiuskerk, Antwerpen, te willen

overhandigen. U zou hem kunnen laten weten dat het een teruggave van

papieren en brieven betreft, waarmee de eer van een der meest

achtbare families gemoeid is.

Gelieve samen met het pakje het hierbij gevoegde, verticaal

gescheurde blad te overhandigen. De persoon die zich zal aanbieden

om het pakje af te halen zal, om zijn identiteit te bewijzen, een

stuk van een ander deel van het gescheurde blad voorleggen, dat

zowel wat betreft de tekst als wat betreft de scheur bij een deel

van dit aangeboden papier zal passen.

Enkel aan de bezitter van dit papier mag hij het pakje afgeven. Wij

menen dat die voorzorgen noodzakelijk zijn om iedere vergissing of

indiscretie te vermijden. Geen enkele verklaring mag aan die persoon

gevraagd worden. Kom uw beloften goed na en probeer zelfs niet

stilletjes de opsporingen voort te zetten want ze zouden automatisch

tot het verlies van de R.R. leiden.

Gelieve langs dezelfde weg in hetzelfde dagblad de overhandiging van

het pakje aan te kondiggen door het volgende bericht: 'D.U.A. S.J.

goed aangekomen en pakje overhandigd.'

Handel snel en de zaak zal binnenkort geregeld zijn.

Aanvaard, Monseigneur, onze beleefde groeten.

D.U.A.

De heer pastoor van Sint-Laurentius

Markgravelei 95

Antwerpen

 
     
     
     
     
   
 
ErDaSys (c) 2004