Vertaling tweede brief

 

Monseigneur,

Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord in het dagblad. U hebt

ongetwijfeld voorzien dat het ons slechts weinig dichter bij de

oplossing zal brengen, daarbij uit het oog verliezend dat iedere

verloren dag de middelen om de voorwerpen ongeschonden te bewaren

vermindert. De voorgestelde voorwaarden bevatten twee duidelijk te

onderscheiden gedeelten: de commissie en de definitieve seponering

van de zaak. Uw antwoord laat voor deze twee vragen vele deuren

open. We willen geloven dat u principieel het bedrag van de

commissie buitensporig vindt. Laten wij dus eerst dat interessante

punt behandelen.

Onze aanspraken bedragen nauwelijks 5 % van de waarde van de beide

panelen afzonderlijk. Maar hun waarde wordt dubbel zo groot door het

feit dat ze opnieuw een ongeëvenaard geheel zouden maken van de

polyptiek. Bovendien mag u niet uit het oog verliezen dat de te

verhandelen voorwerpen behoren tot de kostbaarste voorwerpen die er

op de wereld bestaan. En het is duidelijk dat we allen met die

waarheid rekening moeten houden. En daarom zijn wij er zeer zeker

van dat u ertoe gebacht zult worden onze voorwaarden voiledig te

aanvaarden, want ze zijn allerminst overdreven in vergelijking met

wat wij u aanbieden. We kunnen dus helemaal niet terugkomen op het

voorgestelde bedrag en u zou ten zeerste ongelijk hebben nog langer

te talmen.

Wij wensen dat er nooit iets bekend wordt van onze betrekkingen,

mensenlevens kunnen ervan afhangen en het is daarom dat wij de

definitieve seponering van de zaak eisen.

Wij zullen nog vijf dagen wachten om uw (...) te lezen op onze

eerste voorstellen. Zodra deze termijn is gepasseerd, zullen wij ons

verplicht zien -teneinde een oplossing te forceren - u enkele

afgesneden stukjes van Sint-Jan op te sturen en we zullen daarna

bekijken of het nodig is op die manier verder te gaan. Er is geen

andere mogelijkheid.

Wij durven u dus aan te manen opnieuw stappen te ondernemen bij de

bevoegde overheid. Er zal haar duidelijk gemaakt moeten worden dat

wij alleen een definitieve en vlugge oplossing bieden voor de

grootste gekende zaak op dit gebied en dit tegen een in verhouding

minieme commissie. Wij verwachten uw antwoord langs dezelfde weg

binnen de vijf dagen na ontvangst van dit schrijven. Intussen bieden

wij u, Monseigneur, de verzekering van onze beleefde hoogachting.

D.U.A.

Bij deze brief stak nog een klein berichtje:

Monseigneur,

Daar wij deze zaak bijna als een commerciële zaak afhandelen en de

voorwerpen in werkelijkheid aan derden toebehoren, is het billijk u

een commissie van 5 % uit te keren, waarover u vrij kunt beschikken.

 
     
     
     
     
   
 
ErDaSys (c) 2004